Raport WHO w sprawie światowej epidemii palenia tytoniu 2008 jest pierwszym z serii raportów WHO, który opisuje zasięg tej epidemii oraz przedstawia skutki działań na rzecz jej zatrzymania.

Pobierz pliki


Zobacz także