Publikacja w wersji oryginalnej została wydana w ramach serii Health Systems in Transition (Systemy Ochrony Zdrowia w Okresie Przemian). Seria Systemy Ochrony Zdrowia w Okresie Przemian (HiT) obejmuje raporty, opisujące systemy ochrony zdrowia w krajach europejskich. W raportach przedstawia się także planowane i przeprowadzane reformy oraz podejmowane inicjatywy polityczne. Każdy raport przygotowywany jest przez ekspertów krajowych we współpracy z pracownikami Obserwatorium. W celu umożliwienia dokonywania porównań między poszczególnymi krajami, do opracowania raportów zastosowany został wspólny szablon, który jest okresowo weryfikowany. W szablonie zawarte zostały szczegółowe wytyczne, definicje i przykłady niezbędne do sporządzenia raportu, a także pytania do autorów, które pozwalają wydobyć istotne dla treści raportu informacje.

Celem publikacji HiT jest dostarczanie możliwie pełnej informacji o systemie ochrony zdrowia, jego elementach oraz ich funkcjonowaniu w danym kraju. Dzięki temu raporty stanowią istotne wsparcie w pracach analitycznych i podejmowanych decyzjach, służących rozwojowi dobrych systemów ochrony zdrowia w Europie.

Pobierz pliki


Zobacz także