Celem Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) jest wsparcie właściwego i szybkiego działania, opartego na krajowych zasobach ludzkich, infrastrukturze oraz międzynarodowej współpracy, w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia publicznego. Tworzą unikatowy wzór zapobiegania, wykrywania, oceniania, zwalczanie rozprzestrzeniania się chorób i skoordynowanej reakcji na wydarzenia mogące stworzyć zagrożenie dla zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym, proporcjonalnie do zagrożeń, bez niepotrzebnych zakłóceń ruchu i handlu.

Pobierz pliki


Zobacz także