WHO

Niniejsza publikacja została opracowana w roku 2010 pod tytułem „User’s Guide to the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel”. Za sprawą Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w roku 2013 doczekała się tłumaczenia na język polski i może być stosowana w miejscach, gdzie odbywa się postępowanie rekrutacyjne personelu medycznego.

Głównym celem Kodeksu jest stworzenie i wspieranie dobrowolnych zasad i rozwiązań mających na celu etyczną, międzynarodową rekrutację personelu medycznego oraz służenie jako punkt odniesienia dla wszystkich Państw Członkowskich WHO.

Publikacja porusza takie zagadnienia jak:

  • Etyka w międzynarodowej rekrutacji
  • Sprawiedliwe traktowanie migrującego personelu medycznego
  • Tworzenie zasobów personelu medycznego i stabilność systemów opieki zdrowotnej
  • Współpraca międzynarodowa
  • Gromadzenie danych
  • Wymiana informacji
  • Monitorowanie procesu wprowadzania i implementacji

W ramach tłumaczenia dostępny jest Kodeks oraz Przewodnik, który przybliża zagadnienia zawarte w dokumencie podstawowym.

2013-10-25

Zobacz także