W pilotażu mogą wziąć udział szpitale, które:

- przewidują przyjęcia do szpitala, co najmniej 6 pacjentów z oparzeniami na miesiąc

- zgodzą się stosować Global Burn Registry Form u wszystkich przyjmowanych pacjentów przez co najmniej 3 miesiące

- zgodzą się przesłać zebrane dane do DataCol web-based data entry platform

- zgodzą się wypełnić formularz ewaluacji.

 

Wszelkie informacje są dostępne na stronie WHO:  http://www.who.int/violence_injury_prevention/other_injury/burns/global_burns_registry/en/index.html

2013-12-02

Zobacz także