Wydawałoby się, że żyjąc w XXI wieku osoby dotknięte niepełnosprawnością będą miały dostęp do najwyższej jakości świadczeń medycznych, sprzętu i rehabilitacji, które pozwolą im na niezależne funkcjonowanie w społeczeństwie i godne życie. Niestety, ani rozwój technologii, ani rozwój medycyny nie przyniosły zmian, które są niezbędne do zapewnienia niepełnosprawnym życia na odpowiednim poziomie.

Niepełnosprawność przybiera różne formy i w różnym stopniu wpływa na funkcjonowanie człowieka. Szacuje się, że „ciężkim stopniem niepełnosprawności”, czyli spowodowanym takimi schorzeniami jak porażenie czterokończynowe, ciężka depresja czy ślepota, jest 2-4% niepełnosprawnych powyżej 15 roku życia. Coraz częściej występujące schorzenia przewlekłe, takie jak cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby nowotworowe i zaburzenia zdrowia psychicznego również prowadzą do ograniczenia funkcjonowania człowieka, a tym samym do niepełnosprawności.

Ze względu na starzenie się społeczeństw i fakt, że ryzyko niepełnosprawności wzrasta
u osób starszych, możemy się spodziewać, że w nadchodzących latach problem ten będzie dotyczył coraz większej liczby osób. Prawie każdy z nas w pewnym momencie swojego życia będzie niepełnosprawny w ograniczony czasowo sposób lub na stałe, a ci, którzy dożyją podeszłego wieku, doświadczą rosnących trudności w funkcjonowaniu.

Z ponad miliarda osób niepełnosprawnych na całym świecie, prawie 200 milionów doświadcza znacznych trudności w funkcjonowaniu. Dodatkowo, niepełnosprawni muszą stawiać czoło barierom ograniczającym ich dostęp do edukacji, służby zdrowia, pracy zawodowej, transportu czy po prostu informacji. Efektem takich ograniczeń jest gorszy stan zdrowia niepełnosprawnych, trudności z zatrudnieniem (najbardziej wykluczoni z rynku pracy są niepełnosprawni z problemami psychicznymi lub upośledzeniem intelektualnym),
a co za tym idzie wyższe wskaźniki ubóstwa osiągane przez tę grupę na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień osób Niepełnosprawnych jest okazją do wspólnego zastanowienia się w jaki sposób możemy skutecznie przyczynić się do zmiany sytuacji osób niepełnosprawnych i poprawić jakość ich życia. Myśląc o budowie zintegrowanego świata,
w którym wszyscy jesteśmy w stanie żyć w zdrowiu, komforcie i godności, powinniśmy skupić się na wsparciu jakie możemy zapewnić osobom żyjącym z niepełnosprawnością i starać się usunąć bariery uniemożliwiające im udział w życiu społecznym, dostęp do wysokiej jakości edukacji i rozwoju zawodowego, a także opieki medycznej na odpowiednim poziomie.

Więcej informacji: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/

2013-12-02

Pobierz pliki


Zobacz także