Już od 1988 roku 1 grudnia jest dniem, w którym ludzie na całym świecie  łączą swoje siły w walce z AIDS. Organizowane są konferencje, spotkania, akcje informacyjne i kampanie edukacyjne oraz happeningi, a wszystko to w celu zwiększenia świadomości społecznej, poszerzenia wiedzy, pokonania stereotypów i zwrócenia uwagi na istotna rolę profilaktykiw walce z wirusem HIV. Światowy Dzień AIDS jest również okazją do uczczenia pamięci tych, którzy przegrali walkę z chorobą, ale także do zachęcenia społeczeństwa do poddawania się testom, które są jedynym skutecznym sposobem na wykrycie zakażenia i pozwalają na wczesne jego wykrycie, dzięki czemu mamy szanse na szybkie podjęcie terapii i większą jej efektywność.

Jak każdego roku, 1 grudnia Światowa Organizacja Zdrowia dla Europy wspólnie z Europejskim Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób opublikuje roczny raport dotyczący występowania HIV i AIDS w 53 krajach należących do Europejskiego Regionu WHO.

2013-12-01