Palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, otyłość i brak aktywności fizycznej są jednymi
z głównych przyczyn zgonów w Regionie Europejskim WHO. Pomimo postępów
w zwalczaniu chorób niezakaźnych, konieczne są dalsze prace nad skutecznymi metodami profilaktyki wśród mieszkańców naszego kontynentu.

 Podczas konferencji skupiono się na trzech głównych zagadnieniach:

  • co należy zrobić, aby wizja Europy wolnej od tytoniu stała się rzeczywistością;
  • w jaki sposób rozwój społeczny i gospodarczy wpływa na niezwykle wysokie wskaźniki zachorowalności na raka, choroby układu krążenia i cukrzycę;
  • czego mogą nauczyć się od siebie kraje, aby pomoc sobie w zapobieganiu i kontroli chorób niezakaźnych.

Ministrowie Zdrowia z krajów Europejskiego Regionu WHO dzielili się doświadczeniami
i wyzwaniami przed jakimi stają ich rodacy w walce z chorobami niezakaźnymi. Dyskusja ta zaowocowała przyjęciem przez państwa członkowskie Deklaracji Aszchabadzkiej, która została podpisana w drugim dniu konferencji przez dr Nurmuhammeta Amannepesova, Ministra Zdrowia i Przemysłu Medycznego w Turkmenistanie i Zsuzsannę Jakab, Dyrektor WHO dla Europy.

Deklaracja zobowiązuje kraje do zwiększenia wysiłków na rzecz pełnego wdrożenia Ramowej Konwencji WHO o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, zwracając się zarówno do producentów wyrobów tytoniowych, jak i do samych palaczy, w celu zmiany postrzegania palenia jako „normy”, oraz wyraża wspólną ambicję utworzenia Europejskiego Regionu WHO wolnego od tytoniu.

Dokument koncentruje się wokół trzech głównych tematów: tytoń, działania obejmujące całą strukturę rządu i szczegółowe zalecenia mające na celu przyspieszenie realizacji celów poszczególnych krajów.

„Deklaracja Aszchabadzka jest kamieniem milowym, który przejdzie do historii zdrowia publicznego w Europie," powiedziała Zsuzsanna Jakab podsumowując Konferencje.

Więcej informacji: http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2013/12/ashgabat-conference-on-noncommunicable-diseases

 

2013-12-10