Reforma WHO koncentruje się na ogólnej poprawie zdrowia ludności, zmianie systemu zarządzania, w celu ujednolicenia systemów ochrony zdrowia na świecie oraz stworzeniu Organizacji dążącej do doskonałości, skutecznej, wydajnej, elastycznej, obiektywnej, przejrzystej i odpowiedzialnej.

Reforma wdrażana jest od 2011 roku i już dziś obserwujemy efekty świadczące o jej skuteczności. Działania prowadzone przez WHO są lepiej ustrukturalizowane, wynikają z jasnej strategii i dostosowane są do istniejących realiów.

Z pozytywnym przyjęciem spotyka się także coraz większa transparentność i wiarygodność aktywności podejmowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Pozwala to na wskazanie obszarów działalność, które wymagają większej uwagi i funduszy, co w perspektywie poprawi skuteczność i efektywność pracy WHO. Ważnym narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji finansowych jest nowy portal internetowy, uruchomiony w 2013 roku, który zapewnia dostęp do danych finansowych dotyczących aktywności zaplanowanych na lata 2014 – 2015. Pozwoli to bardziej świadome finansowanie działań i efektywniejsze przydzielanie do poszczególnych projektów.

Reforma to także zmiany w polityce kadrowej, a w tym uproszczenie procesu rekrutacji i selekcji, ale również zapewnienie przyjaznego środowiska pracy i możliwości rozwoju zawodowego. Wszystko to ma służyć przyciągnięciu talentów, stworzeniu im komfortowych warunków, dzięki którym będą mogli współpracować ze sobą i przyczyniać się rozwoju Organizacji.

Zmiany pojawią się również w zasadach dotyczących dostępu do informacji. Już od lipca 2014 roku wszelkie badania finansowane lub przygotowywane przez WHO, a publikowane w niezależnych czasopismach czy książkach będą dostępne bezpłatnie. Dzięki temu, każdy kto ma dostęp do Internetu będzie mógł zapoznać się z treścią tych materiałów i wykorzystać je we własnej pracy. Liczymy, że dzięki temu efekty naszej pracy będą bardziej widoczne i będą miały większy wpływ na to, co dzieje się w obszarze zdrowia na całym świecie.

2014-02-07

Zobacz także