17 czerwca 2014 r. w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Szamockiej 3/5 odbędzie się konferencja naukowa pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”. Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL). Współorganizatorem wydarzenia jest Polska Izba Ubezpieczeń, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Biuro WHO w Polsce.

Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) opisuje cechy charakterystyczne stanu zdrowia człowieka w kontekście jego indywidualnej sytuacji życiowej oraz wpływów otaczającego środowiska. Zastosowanie klasyfikacji do oceny stanu zdrowia i jego wpływu na dalsze funkcjonowanie osób ma istotne znaczenie dla sprawnego działania systemu ochrony zdrowia a także polityki społecznej oraz systemów ubezpieczeń społecznych i  komercyjnych.

W celu upowszechnienia stosowania ICF w Polsce, PTOL wraz z partnerami – Światową Organizacją Zdrowia, ZUS oraz PIU – organizuje międzynarodową konferencję. Jej tematem przewodnim będzie omówienie korzyści płynących z wdrożenia klasyfikacji ICF. Wydarzenie jest adresowane do lekarzy orzeczników, biegłych sądowych oceniających stan zdrowia pacjentów oraz innych środowisk zainteresowanych wdrożeniem klasyfikacji ICF.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Organizator konferencji zwrócił się także z prośbą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o objęcie wydarzenia tym samym przywilejem.

Rejestracji na konferencję można dokonywać do 10 czerwca br. na stronie: http://rejestracja.piu.org.pl/?event=icf-nowe-spojrzenie-na-czlowieka

2014-06-06

Pobierz pliki

Zaproszenie (353.73 kB)

Program (654.34 kB)

Informacja (403.54 kB)