Dyrektor Biura WHO, Paulina Miskiewicz

17 czerwca 2014 r. w centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „ICF – nowe spojrzenie na człowieka”. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Orzecznictwa Lekarskiego (PTOL). Współorganizatorem była Polska Izba Ubezpieczeń we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz ZUS. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W przedsięwzięciu udział wzięli prelegenci zarówno z Polski jak i z zagranicy. Celem konferencji było omówienie korzyści płynących z implementacji klasyfikacji ICF oraz szerzenie wiedzy na jej temat. Konferencja gościła ponad 250 osób, w tym przedstawicieli resortu zdrowia, pracy i polityki socjalnej, lekarzy orzeczników, biegłych sądowych oraz delegatów innych środowisk zainteresowanych wdrożeniem klasyfikacji ICF. Konferencję otworzyła  prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska (PTOL), która podkreśliła, że wdrożenie ICF pozwoli na rzetelną ocenę stanu poszkodowanego i umożliwi porównywalność w grupie osób, dotkniętych tymi samymi objawami i niepełnosprawnością, niezależnie od diagnozy choroby, miejsca zamieszkania czy statusu. Jednocześnie zauważyła, że ICF to narzędzie, dające możliwość klasyfikacji schorzeń, urazów czy niepełnosprawności, na które czekają poszkodowani, lekarze i władze publiczne, ponoszące koszty świadczeń. Następnie głos zabrał Jarosław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Wyraził on nadzieję, że ICF zmieni polskie orzecznictwo i na stałe zostanie wkomponowane w polski system orzekania. Igor Radziewicz-Winnicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, wskazał na istotę klasyfikacji ICF, która jest najlepszą drogą do zharmonizowania polskich orzeczeń oraz opieki nad osobami potrzebującymi. Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, powiedział, że po ustaleniu wspólnego języka opisu szkody tj. za pomocą ICF, należy podjąć zintegrowane działania w zakresie rehabilitacji i leczenia. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu PIU, podkreślił, że brak nawet minimalnego standardu oceny szkód niematerialnych prowadzi do powstania niepewności zarówno u poszkodowanych, jak i ubezpieczycieli. Paulina Miśkiewicz, dyrektor Biura WHO w Polsce, poparła wszystkie powyższe tezy, upatrując w klasyfikacji ICF korzyści płynące dla wielu środowisk. W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni prelegenci, m.in. Jerome Bickenbach, członek Komitetu Sterującego Pionu Badawczego ICF, Soren Brage, główny konsultant medyczny w Dziale Badań Norweskiej Dyrekcji ds. Pracy i Opieki Społecznej, Urban Schwegler z Instytutu Badań nad Paraplegią w Szwajcarii., Witold Dudziński, prezes zarządu kliniki Rehasport, Roman Zdarek, przewodniczący rady nadzorczej Akademii Prawa Medycznego w Pradze.

Zwieńczeniem dwóch części konferencji były panele dyskusyjne, które podnosiły tematy korzyści i wyzwań związanych z wdrożeniem ICF oraz wykorzystania ICF w ocenie szkód niematerialnych.

2014-07-03

Pobierz pliki

index1.jpg (5.09 kB)