4 września 2014, Genewa - Ponad 800 000 osób popełnia rocznie samobójstwa – co 40 sekund w wyniku samobójstw umiera  1 osoba – informuje Światowa Organizacja Zdrowia w opublikowanym w dniu dzisiejszym Raporcie nt. Zapobiegania Samobójstwom. Około 75% samobójstw dotyczy krajów o niskich i średnich dochodach.

Zatrucie pestycydami, powieszenie, użycie broni palnej to jedne z najczęściej wykorzystywanych metod popełniania samobójstw na świecie. Doświadczenia z Australii, Kanady, Japonii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych oraz z części krajów europejskich dowodzą, że ograniczenie dostępu do tych środków może pomóc w zapobieganiu samobójstwom. Innym kluczowym działaniem mogącym zapobiec samobójstwom jest zobowiązanie się rządów państw do uchwalenia i wdrożenia skoordynowanych planów działania. Obecnie jedynie 28 krajów posiada takie strategie zapobiegania samobójstwom.

Samobójstwa są zjawiskiem globalnym

Samobójstwa zdarzają się na całym świecie i mogą dotyczyć osób w prawie każdym wieku. W skali globalnej, liczba samobójstw jest najwyższa u osób powyżej 70 r.ż. Jednak w niektórych krajach samobójstwa są popełniane najczęściej przez osoby młode. Co więcej, w skali światowej samobójstwa są drugą, najczęstszą przyczyną śmierci osób w wieku 15-29 lat.

„Niniejszy raport jest apelem do podjęcia działań mających na celu rozwiązanie ogromnego problemu zdrowia publicznego, który dotychczas stanowczo zbyt długo stanowił  temat tabu”, powiedziała Dr Margaret Chan,  Dyrektor Generalna Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Ogółem z powodu samobójstw umiera więcej mężczyzn niż kobiet. W krajach bogatszych samobójstwa popełnia trzy razy więcej mężczyzn niż kobiet. Szczególnie narażeni na ryzyko  są mężczyźni w wieku powyżej 50 lat.

W krajach o niskich i średnich dochodach, samobójstwa wśród  osób młodych i starszych kobiet są częstsze niż w odpowiadającej im grupie wiekowej w krajach wysoko rozwiniętych. Prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa przez kobiety w wieku ponad 70 lat jest ponad dwa razy wyższe niż u kobiet w wieku 15-29 lat.

Samobójstwom można zapobiec

Ograniczenie dostępu do środków umożliwiających popełnienie samobójstwa jest jednym ze sposobów zapobiegania tym zgonom. Kolejnymi efektywnymi metodami są: odpowiedzialne udzielanie informacji w mediach, jak np. unikanie sensacyjnego języka w przypadku mówienia o samobójstwach, unikanie szczegółowych opisów metod stosowanych przez samobójców,  także zapewnienie wczesnej diagnozy i podjęcie odpowiednich działań w społecznościach, w szczególności przez pracowników ochrony zdrowia w przypadku wystąpienia zaburzeń zdrowia psychicznego i  związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Kluczowa jest opieka personelu medycznego nad osobami, które podejmowały próby samobójcze między innymi poprzez regularny kontakt, w tym rozmowy telefoniczne, wizyty domowe. Jest to ważne ponieważ osoby, które usiłowały popełnić samobójstwo w przeszłości są bardzo narażone na podjęcie kolejnych prób.

„Nieważne, gdzie znajduje się kraj, jeśli chodzi o przeciwdziałanie samobójstwom”, powiedziała Dr Alexandra Fleischmann, ekspert Departamentu WHO ds. Zdrowia Psychicznego i Nadużywania Substancji Psychoaktywnych, „skuteczne środki można wypracować nawet zaczynając na mniejszą skalę, na poziomie lokalnym”.

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje krajom włączenie różnych jednostek rządowych w rozwój kompleksowych i skoordynowanych działań. Wysoki stopień zaangażowania jest niezbędny nie tylko w ramach sektora ochrony  zdrowia, ale również ze strony sektora edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej czy  sprawiedliwości.

„Niniejszy raport, pierwsza taka publikacja Światowej Organizacji Zdrowia, stanowi kompleksowy przegląd danych z całego świata na temat samobójstw, prób samobójczych i skutecznych działań przeciwdziałającym samobójstwom. Wiemy co jest skuteczne. Teraz jest czas na podjęcie odpowiednich działań”, powiedział Dr Shekhar Saxena, Dyrektor Departamentu WHO ds. Zdrowia Psychicznego i Nadużywania Substancji Psychoaktywnych.

Publikacja raportu ma miejsce na tydzień przed Światowym Dniem Przeciwdziałania Samobójstwom, obchodzonym 10 września każdego roku. Wydarzenie to daje okazję do wspólnych działań w celu podwyższenia świadomości na temat samobójstw i zapobieganiu samobójstwom na całym świecie.

Praca w kierunku globalnych celów

W Planie Działania na Rzecz Zdrowia Psychicznego 2013-2020  Światowej Organizacji Zdrowia, kraje członkowskie WHO zobowiązały się do pracy na rzecz globalnego celu, jakim jest zmniejszenie wskaźnika występowania samobójstw w krajach o 10% do 2020 roku. Wprowadzony w 2008 Program w zakresie Zdrowia Psychicznego (Mental Health Gap Action Programme) Światowej Organizacji Zdrowia, wskazuje przeciwdziałanie samobójstwom jako jeden z  priorytetów  i dostarcza  potwierdzone naukowo, merytoryczne wytyczne w celu zwiększenia dostępu świadczeń w państwach.

Więcej Informacji - kontakt:

Samantha Bolton

Communications Officer, World Health Organization

Mobile: +41 79 239 2366

Emails: boltons@who.int

Alison Brunier

Communications Officer, World Health Organization

Telephone: +41 22 791 4468

Mobile: +41 979 701 9480

Email: bruniera@who.int

2014-09-05

Pobierz pliki


Zobacz także