6 września 2014 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) otrzymała nagrodę „European Lung Foundation” za przygotowanie i opublikowanie wytycznych odnośnie jakości powietrza zewnętrznego, które przyczyniły się do poprawy zdrowia płuc milionów ludzi na całym świecie.

Nagroda wręczona została Zsuzsannie Jakab, Dyrektor Regionalnej Światowej Organizacji Zdrowia na Europę podczas kongresu Respiratory Society (ERS) w Monachium.

„Pomimo poczynionych postępów, 80 % mieszkańców Unii Europejskiej żyje w miastach, gdzie poziom zanieczyszczenia powietrza nadal przekracza nasze zalecenia. Długość życia mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych miast mogłaby być o 20 lat większa gdyby wytyczne były stosowane. Zdrowie jest sprawą każdego z nas. Podczas gdy my wypracowujemy rekomendacje efektywnych działań i przepisów, sektor zdrowia musi przekonać decydentów sektora transportu, energii, rolnictwa, rozwoju miast i terenów pozamiejskich do odpowiednich działań mających na celu poprawę zdrowia i dobrostanu mieszkańców”, podkreśliła Dyrektor Jakab.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2012 roku 7 milionów przedwczesnych zgonów miało związek z zanieczyszczeniem powietrza, z czego 3.7 miliona spowodowane było złą jakością powietrza zewnętrznego.

2014-09-10

Zobacz także