W dniu 14 listopada 2014 roku odbyła się konferencja na temat Europejskiej Strategii Zdrowie 2020. Uczestniczyli w nim między innymi eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego –Instytutu Zdrowia Publicznego. Celem spotkania była dyskusja nad przyszłym kształtem Narodowemu Programu Zdrowia. Podczas posiedzenia przedstawiona została Europejska strategia Zdrowie 2020 oraz wyzwania dla polskiego systemu zdrowotnego w realizacji wspomnianej strategii.

2014-12-02

Pobierz pliki