Celem niniejszego planu działania jest znaczące zmniejszenie obciążenia chorobami niezakaźnymi związanymi ze sposobem żywienia, którym można zapobiegać, otyłością oraz wszystkimi postaciami nieprawidłowego stanu odżywienia rozpowszechnionymi w Europejskim Regionie WHO. Niniejszy dokument stanowi wezwanie do działania na podstawie podejścia obejmującego cały sektor rządowy i uwzględniającego zdrowie we wszystkich politykach. Wskazane działania priorytetowe przyczynią się do usprawnienia zarządzania systemem żywności, poprawy jakości sposobów żywienia i stanu odżywienia ludności Europy.

2015-02-20

Pobierz pliki


Zobacz także