WHO

Podczas Trzeciego Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ obchodzonego w dniach 4-10 maja, WHO wraz z partnerami na całym świecie będzie promować pakiet dziesięciu strategii na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na drogach:

 

 • Kontrola prędkości
 • Zmniejszenie liczby przypadków prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu
 • Korzystanie z kasków przez rowerzystów i motocyklistów
 • Przewożenie dzieci w fotelikach samochodowych
 • Zwiększenie widoczności dzieci na drodze i umożliwienie im lepszego widzenia drogi
 • Poprawa infrastruktury drogowej
 • Przystosowanie konstrukcji pojazdu
 • Wdrożenie etapowego przyznawania uprawnień do kierowania pojazdem
 • Zapewnienie właściwej opieki nad dziećmi, które odniosły obrażenia
 • Nadzór nad dziećmi przebywającymi w pobliżu dróg

Dlaczego? Około 186 300 dzieci poniżej 18 roku życia ginie corocznie w wypadkach drogowych na świecie. Wskaźniki zgonów dzieci w następstwie wypadków drogowych są trzykrotnie wyższe w państwach o niskich i średnich dochodach w porównaniu z państwami o wysokich dochodach.

 • Obrażenia odniesione w wypadkach drogowych stanowią główną przyczynę zgonów młodzieży w wieku 15-17 lat na świecie
 • Obrażenia odniesione w wypadkach drogowych stanowią jedną z czterech głównych przyczyn zgonów dzieci w wieku powyżej pięciu lat
 • Dwukrotnie więcej chłopców niż dziewcząt ginie w wypadkach drogowych
 • Wśród dzieci w wieku 0-19 lat, które giną na drogach, 38% stanowią piesi, 36% to pasażerowie pojazdów, 14% motocykliści, a pozostali to kierowcy, rowerzyści i  inni.

 

Kiedy: Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ poświęcony jest dzieciom i bezpieczeństwu ruchu drogowego. Tydzień BRD jest kamieniem milowym w Dekadzie Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 i ma zwracać uwagę na los, jaki spotyka dzieci na światowych drogach oraz zainicjować działania na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Większość państw w szczególny sposób zaakcentuje obchody Trzeciego Światowego Tygodnia BRD ONZ, jak również towarzyszącą mu kampanię #SaveKidsLives.

2015-04-30

Pobierz pliki


#SaveKidsLives (204.99 kB)

Zobacz także