Podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Szczepień  Polska podkreśla postępy na drodze do osiągnięcia  całkowitego wyeliminowania odry i różyczki

W 2014 r. w trzydziestu dwóch państwach Europejskiego Regionu WHO udało się doprowadzić do przerwania transmisji endemicznej odry i/lub różyczki - wynika z wniosków Europejskiej Regionalnej Komisji ds. Weryfikacji Eliminacji Odry i Różyczki (RVC). Polska  jest jednym z państw, w których nadal endemicznie występuje wirus odry i różyczki.  Obchody Europejskiego Tygodnia Szczepień w dniach 24-30 kwietnia będą skupiały się na dotychczasowych osiągnięciach i dynamice działań zmierzających do całkowitego wyeliminowania obu chorób z Europejskiego Regionu WHO. Przerwanie rozprzestrzeniania wirusa w ponad połowie państw europejskich dowodzi, że możliwe jest całkowite wyeliminowanie odry i różyczki w regionie, i że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to osiągnąć. Należy utrzymać tę dynamikę, aby nie zaprzepaścić dotychczasowych osiągnięć w tym przełomowym momencie  i doprowadzić do tego, aby państwa, w których odra i różyczka nadal występują endemicznie szybko nadrobiły zaległości. „Europejski Tydzień Szczepień to znakomity moment do zwiększania świadomości tego, jak duże znaczenie dla wszystkich ma ochrona przed zachorowaniem na odrę i różyczkę” mówi Paulina Karwowska, Dyrektor Biura WHO w Polsce. Polska uczestniczy w europejskiej inicjatywie, tak jak w latach ubiegłych, poprzez liczne konferencje i lokalne działania realizowane wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładem Higieny.

Wzmocnienie działań dla osiągnięcia ostatecznego celu

Komisja pogratulowała osiągnięcia celów, wydając jednocześnie zalecenia dla państw, w których nadal odnotowuje się endemiczne występowanie obu chorób, aby pomóc im w nadrobieniu zaległości. Dla Polski Komisja zaleciła podjęcie działań w zakresie poprawy raportowania i czułości nadzoru oraz wskazała potrzebę wprowadzenia nadzoru nad różyczką. Komisja także zachęciła aby wykorzystywać i monitorować jakość raportowania poprzez odpowiednie wskaźniki rekomendowane przez WHO.  Całkowite wyeliminowanie odry i różyczki jest głównym celem Europejskiego Planu Działania na rzecz Szczepień 2015-2020 i ważnym ogniwem globalnych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia i zmniejszenia nierówności (odpowiednio Cele Zrównoważonego Rozwoju nr. 3 i 10). Komisja ds. Weryfikacji Eliminacji Odry i Różyczki i WHO z zaangażowaniem wspierają proces weryfikacji i będą nadal służyć krajowym organom zdrowia publicznego w całym Regionie wsparciem politycznym, technicznym oraz w zakresie rzecznictwa do czasu całkowitego wyeliminowania odry i różyczki.

 Niezależna komisja weryfikuje dane dotyczące eliminacji odry i różyczki

Niezależna komisja weryfikacyjna ocenia postępy państw członkowskich w zakresie eliminacji odry i różyczki na podstawie danych laboratoryjnych i nadzoru epidemiologicznego przedstawianych przez krajowe komisje weryfikacyjne poszczególnych państw działające obecnie w 50 z 53 państw członkowskich Europejskiego Regionu WHO. Podczas czwartego posiedzenia, które odbyło się w październiku 2015 r. Komisja ds. Weryfikacji Eliminacji Odry i Różyczki po raz pierwszy mogła ocenić wyniki  poszczególnych państw osiągnięte w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Zgodnie z zasadami procesu weryfikacji obowiązującymi w Europejskim Regionie WHO i wnioskami Europejskiej Technicznej Grupy Doradczej Ekspertów ds. Szczepień, gdy dane państwo wykaże, że przez okres co najmniej 36 kolejnych miesięcy nie doszło na jego terytorium do rozprzestrzeniania endemicznie występującego wirusa odry lub różyczki, Komisja może stwierdzić, że choroba została wyeliminowana. Komisja z zadowoleniem potwierdziła, że w 2014 r. w  32 państwach przerwano transmisję endemicznie występującego wirusa odry i/lub różyczki i po weryfikacji stwierdziła, że w latach 2012 – 2014 odrę wyeliminowano z 21, a różyczkę z 20 państw członkowskich regionu. Z punktu widzenia realizacji tego celu istotne znaczenie miało właściwe funkcjonowanie wysokiej jakości systemów nadzoru epidemiologicznego umożliwiających wykrycie zakażeń i monitorowanie łańcucha transmisji wirusa, a także osiągnięcie bardzo wysokiego wskaźnika wyszczepialności (≥ 95%), oznaczającego przyjęcie dwóch dawek szczepionki przeciw odrze i różyczce.

2016-04-25

Pobierz pliki

Informacja (129.65 kB)

Zobacz także