by WHO EURO

W dniach 12-15 września 2016 roku w Kopenhadze, odbędzie się 66 Europejski Komitet Regionalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), będący organem decyzyjnym Organizacji w naszym regionie. W Komitecie będą uczestniczyć delegacje z 53 państw członkowskich Regionu Europejskiego WHO, składające się z przedstawicieli ministerstw zdrowia, a także wezmą udział reprezentanci organizacji partnerskich i społeczności obywatelskich.

Podczas sesji będą omawiane istotne zagadnienia zdrowia publicznego, ale również formułowane polityki zdrowotne Regionu, analizowane dotychczasowe projekty i budżet oraz wytyczane priorytety i kierunki przyszłych działań. Najważniejszymi tematami, które zostaną poruszone podczas wrześniowych obrad są:

 • Zdrowie uchodźców i migrantów;

• HIV oraz wirusowe zapalenia wątroby uwzględnione w działaniach sektora ochrony zdrowia;

• Prewencja i kontrola chorób niezakaźnych w Regionie;

• Wspieranie wykorzystywania dowodów naukowych, informacji oraz badań przy tworzeniu polityk zdrowotnych Regionu;

• Zdrowie seksualne i reprodukcyjne w kontekście realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030– „Nie pozostawianie nikogo w tyle”;

• Poprawa zdrowia kobiet i ich dobrostanu;

• Wzmacnianie systemów ochrony zdrowia Regionu skoncentrowanych na pacjentach, szczególnie w kontekście zintegrowanego dostarczania świadczeń zdrowotnych;

• Realizacja Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 w Regionie Europejskim WHO 2030.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi 66 Komitetu Regionalnego, które znajdują się na stronie Europejskiego Biura Regionalnego WHO. Link do strony: http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/66th-session

 

2016-08-29

Zobacz także