6 marca 2017 Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała: „Atlas WHO na temat wpływu środowiska na zdrowie dzieci” („Inheriting a Sustainable World: Atlas on Children’s Health and the Environment”) oraz Raport „Nie zatruwaj mojej przyszłości! Wpływ środowiska na zdrowie dzieci” (“Don’t pollute my future! The impact of the environment on children’s health”). Zanieczyszczone środowisko jest przyczyną 1 na 4 zgonów dzieci poniżej 5 roku życia. Każdego roku, zagrożenia związane ze środowiskiem - takie jak zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach oraz na zewnątrz, bierne palenie, skażona woda, brak dobrych warunków sanitarnych i niewystarczająca higiena - odbierają życie 1,7 miliona dzieci w wieku poniżej 5 lat, jak wynika z dwóch nowych raportów opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Obie wspomniane publikacje Światowej Organizacji Zdrowia dostępne są pod poniższymi linkami:

www.who.int/ceh/en/ oraz www.who.int/phe W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 

Biuro WHO w Polsce

Al. Jerozolimskie 155

02-326 Warszawa

tel. 22 635 94 96

 

2017-03-06