W tym roku kampania skoncentruje się na oddawaniu krwi w nagłych przypadkach. W każdej sytuacji kryzysowej lub awaryjnej naturalną reakcją człowieka jest "Co mogę zrobić? Jak mogę pomóc? ". Dlatego hasło kampanii w 2017 r . brzmi „Co możesz zrobić? Oddaj krew. Teraz. Jak najczęściej.” (What can you do? Give blood. Give now. Give often).

Kampania podkreśla rolę, jaką każda osoba może odegrać pomagając innym w sytuacji awaryjnej, przekazując cenny dar jakim jest krew. Skoncentruje się ona również na tym, jak ważne jest regularne oddawanie krwi, tak aby jej zapas był wystarczający, gdy pojawi się sytuacja kryzysowa

Zachęcamy Państwa do przekazania informacji o Państwa planowanych działaniach w ramach obchodów i zgłaszania ich na stronie http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2017/event/en/

 

2017-06-14

Zobacz także