Spis treści

  • WHO - World Health Organization
  • Europejskie Biuro Regionalne
  • Biuro krajowe WHO w Polsce
  • Polska w WHO
  • 60 lat WHO: chronologia najważniejszych wydarzeń w sferze zdrowia publicznego
  • Polacy pracujący w WHO

Pobierz pliki