Raport opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia przedstawia rekomendacje dot. wzmocnienia działań związanych z promocją zdrowia w miejscu pracy. Rekomenduje się między innyi: „Dobrze zorganizowana i powszechnie wdrożona służba ochrony zdrowia pracujących - obejmująca promocję zdrowia w miejscu pracy - może w znaczący sposób przyczynić się do osiągnięcia ogólnych celów zdrowotnych populacji Dla jej rozwoju jako zasadniczej części ogólnej polityki zdrowotnej realizowanej w Polsce, niezbędne jest wzmocnienia przywódczej roli Ministerstwa Zdrowia, w kontekście ochrony zdrowia pracujących i promocji zdrowia w miejscu pracy. W ramach tego przywództwa konieczna jest bliska współpraca ze wszystkimi kluczowymi interesariuszami w zakresie ochrony zdrowia pracujących i promocji zdrowia w miejscu pracy w Polsce – czyli z Ministerstwem Pracy i Spraw Społecznych, Państwową Inspekcją Pracy, sektorem ochrony zdrowia, instytutami badawczymi, stowarzyszeniami branżowymi oraz partnerami społecznymi, pracodawcami i pracobiorcami.

Pobierz pliki


Zobacz także