WHO/C. Black

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2013 jest nadciśnienie tętnicze.

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony każdego roku 7 kwietnia, jako wydarzenie mające na celu upamiętnienie daty powstania Światowej Organizacji Zdrowia (7 kwietnia 1948) oraz zwrócenie w tym dniu szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy światowego zdrowia.

W tym roku obchody Światowego Dnia Zdrowia będą koncentrować się na przyczynach i skutkach nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko miedzy innymi zawału serca, udaru mózgu i niewydolności nerek. Szacuje się, że na świecie 1 na 3 dorosłe osoby choruje na nadciśnienie tętnicze.

Nadrzędnym celem Światowego Dnia Zdrowia 2013 jest ograniczenie liczby zawałów serca i udarów mózgu.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia będą skupiać się na następujących tematach:

  • zwiększania świadomości na temat przyczyn i konsekwencji nadciśnienia tętniczego,
  • zachęcania do zmiany niekorzystnych zachowań zdrowotnych, które mogą prowadzić do wystąpienia nadciśnienia tętniczego,
  • zachęcania osób dorosłych do regularnego mierzenia ciśnienia tętniczego,
  • zwiększania liczby podmiotów leczniczych oferujących kontrolę ciśnienia krwi,
  • mobilizowania władz krajowych i lokalnych, aby tworzyły sprzyjające warunki dla prozdrowotnych zachowań.

2013-03-25

Zobacz także