fot. Biuro WHO w Polsce

 

W dniu 26 Listopada 2012 odbyła się konferencja organizowana przez Ministerstwo Zdrowia oraz Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce pt.: „Społeczne nierówności w zdrowiu w Europie i w Polsce”.

Podczas konferencji zaprezentowano Raport WHO nt. Społecznych Nierówności w Zdrowiu w Polsce oraz założenia Ustawy o Zdrowiu Publicznym.

 

W Polsce zmniejszanie nierówności w zdrowiu jest jednym z nadrzędnych celów Narodowego Programu Zdrowia 2007–2015 (NPZ). Polska ogłosiła również zamiar przystąpienia do Komisji ds. Społecznych Nierówności w Zdrowiu (Commission on Social Determinants of Health (CSDH)), a także zadeklarowała podjęcie kolejnych działań w obszarze zdrowia określonych w NPZ i pozostałych dokumentach strategicznych. Po ukazaniu się raportu CSDH stwierdzono, że należałoby przygotować krajowe opracowanie, aby pokazać, w jaki sposób wyniki analizy i sformułowane zalecenia mają zastosowanie do sytuacji w Polsce. Podobnie postąpiły inne kraje. Opracowanie może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat narodowej strategii zwalczania nierówności w zdrowiu i podstawę do wdrożenia systemu ich monitorowania.

W pracach nad stworzeniem koncepcji opracowania i przygotowaniem poszczególnych jego części wzięli udział pracownicy naukowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Statystyki i Demografii SGH, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także pracownicy administracji rządowej i Biura WHO w Warszawie.

2012-11-26