Opracowanie zawiera podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat skali występujących w Polsce nierówności w zdrowiu, przedstawia wykorzystywane metody pomiarów oraz zagrożenia nierównościami społecznymi obserwowane w różnych grupach wieku, ludności i poszczególnych województwach. Opisy działań profilaktycznych podejmowanych w całym kraju stanowią uzupełnienie danych liczbowych, choć na obecnym etapie trudno było dokonać systematycznego przeglądu prowadzonych interwencji.

W pracach nad stworzeniem koncepcji opracowania i przygotowaniem poszczególnych jego części wzięli udział pracownicy naukowi Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu Statystyki i Demografii SGH, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także pracownicy administracji rządowej i Biura WHO w Warszawie.

Pobierz pliki


Zobacz także