Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio wraz z siedmioma innymi partnerami (Holandia, Belgia, Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania) realizuje projekt „Health Workers for All and All for Health Workers” współfinansowany przez Unię Europejską, objęty patronatem Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia. Projekt trwał będzie trzy lata, do końca 2015 roku. Raport końcowy, zawierający wypracowane faktyczne i funkcjonujące rozwiązania, w Polsce i 7 innych krajach Europy, zostanie przedstawiony na forum Komisji Europejskiej. Do tego czasu chcemy poznać rzeczywistą, aktualną skalę problemu migracji białego personelu w Polsce oraz dokonać analizy organizacji mających związek z migracjami, uwzględniając ich potencjalny udział we wprowadzaniu zapisów „WHO Code of Practice”.

2013-04-12

Pobierz pliki


Zobacz także