W gmachu Głównej Biblioteki Lekarskiej usytuowane jest Centrum Dokumentacji Światowej Organizacji Zdrowia, które zostało powołane na mocy decyzji Biura Regionalnego WHO w Kopenhadze w 1998 roku. Ośrodek gromadzi i udostępnia dokumenty oraz wydawnictwa powstające w instytucjach WHO, a także opracowane przez ekspertów z różnych dziedzin na zlecenie Organizacji. Wszyscy zainteresowani pracami WHO i problematyką zdrowia mogą liczyć na znalezienie w księgozbiorze Centrum potrzebnych materiałów.

Centrum gromadzi i oferuje publikacje i analizy dotyczące różnych zagadnień medycznych, statystyki z zakresu sytuacji zdrowotnej i zapadalności na różnego rodzaju choroby wśród obywateli większości krajów, Światowe Raporty Zdrowia publikowane corocznie przez WHO, a także innego rodzaju zbiorcze opracowania.

Centrum Dokumentacji WHO jest czynne:

  • pon. - pt 9.00 - 19.00
  • 1 i 3 sobota miesiąca 9.00 - 17.00

Warszawa, ul. Chocimska 22

Zobacz także