Światowe Zgromadzenie Zdrowia, organ plenarny WHO, wyznaczyło specjalne dni w roku, podczas których organizacja stara się zwrócić szczególną uwagę społeczeństw na wybrane problemy zdrowotne:

 • 24 marca – Światowy Dzień Gruźlicy
 • 7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
 • Ostatni tydzień kwietnia – Światowy Tydzień Szczepień
 • 25 kwietnia – Światowy Dzień Walki z Malarią
 • 31 maja – Światowy Dzień bez Tytoniu
 • 14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy
 • 28 lipca – Światowy Dzień Walki z Wirusowym Zapaleniem Wątroby
 • 1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Inne dni związane ze zdrowiem:

 • 4 lutego – Światowy Dzień Walki z Rakiem
 • 21 marzec – Światowy Dzień Zespołu Downa
 • 22 marzec – Światowy Dzień Wody
 •  2 kwietnia – Światowy Dzień Świadomości o Autyźmie
 • 28 kwietnia – Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
 • 5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska
 • 26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlu
 • 10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom
 • Ostatnia sobota września – Światowy Dzień Serca
 • 1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
 • 2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy
 • 10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
 • Drugi czwartek października – Światowy Dzień Wzroku
 • 16 października – Światowy Dzień Żywności
 • 17 października – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem
 • 12 listopada – Światowy Dzień Walki z Pneumonią
 •  14 listopada – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
 • 16 listopada – Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc
 • 18 listopada – Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych
 • 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet
 • 3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Zobacz także