Biuro WHO w Polsce zaprasza studentów do odbycia praktyki studenckiej w Biurze Światowej Organizacji Zdrowia Wymagania: Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość języka angielskiego. Preferowane kierunki studiów: zdrowie publiczne, medyczne, administracja. Przy procesie rekrutacji niezbędne jest złożenie następujących dokumentów w języku angielskim:

  1. CV
  2. formularz aplikacyjny (do pobrania poniżej)
  3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że kandydat jest studentem danej uczelni
  4. list polecający od opiekuna naukowego
  5. wykaz stopni z uczelni
  6. dowód ubezpieczenia medycznego (ten dokument może zostać złożony w jęz. polskim)
  7. proponowane daty stażu (min. 6 tygodni, max. 3 miesiące)
  8. lista zainteresowań

Dokumenty należy składać lub przesyłać na adres: Biuro WHO w Polsce Al. Jerozolimskie 155 02-326 Warszawa whopol@euro.who.int

Inne informacje:

Minimalna długość praktyk wynosi 6 tygodni a maksymalna 12 tygodni. Praktyki odbywają się w pełnym wymiarze godzin od 8.00 do 16.00.

Pobierz pliki


Zobacz także