Ośrodki Współpracujące z WHO (WHO Collaborating Centers -WHOCC) są instytucjami desygnowanymi przez Dyrektora Generalnego WHO jako część międzynarodowej sieci współpracy mającej na celu wypełnianie przez Ośrodki działań wspierających programy WHO na wszystkich poziomach.

Proces desygnacji jest ściśle określony i wymaga spełnienia przez instytucję szeregu formalnych i merytorycznych wymogów oraz szczególnej aktywności na określonym polu zdrowia publicznego, w ramach, którego otrzymała desygnację. Fakt desygnacji jest dowodem wysokich naukowych i organizacyjnych osiągnięć danej Instytucji dla rozwoju zdrowia publicznego w danym kraju i na świecie.

Lista Ośrodków Współpracujących z WHO w Polsce znajduje się pod poniższym linkiem. Wszystkie te instytucje prowadzą bardzo aktywną działalność we właściwych dla nich zakresach desygnacji zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej. 

Zobacz także