Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce

Opracowanie zawiera podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat skali występujących w Polsce nierówności w zdrowiu, przedstawia wykorzystywane metody pomiarów oraz zagrożenia nierównościami społecznymi obserwowane w różnych grupach wieku, ludności i poszczególnych województwach. czytaj więcej

Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne 2005

Celem Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) jest wsparcie właściwego i szybkiego działania, opartego na krajowych zasobach ludzkich, infrastrukturze oraz międzynarodowej współpracy, w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia publicznego. czytaj więcej